PRODUKTY

  • nietypowe maszyny i urządzenia wg indywidualnych potrzeb klienta,

  • maszyny i urządzenia laboratoryjne,

  • stanowiska testowe,

  • podajniki,

  • manipulatory i chwytaki,

  • grippery,

  • tunele obkurczające,

  • przyrządy do obróbki plastycznej,

  • maszyny pakietujące,

  • przenośniki:  rolkowe, na taśmie modułowej, na taśmie gładkiej, łukowe, odwracające itp..